Popüler Sinema

Paylaş
Tarih - 09 Mayıs 2014 Cuma - 2215 kez okundu

Neden Türkiye Sineması

Adlandırmalar geneli kuşatmalıdır. Adlandırmalar sınırlı olanı değil, sınırsız yani geneli içine almalıdır. Türkiye’de yıllarca devletin istediği doğrultu da yapıldı. Bağımsız kurumlar yetersiz olması ya da söz sahibi olmamaları da eklenince her şey devletin istediği şekilde oldu. Bunlardan en önemli handikap birçok alanda Türk isminin kullanılmasıdır. Sosyal adaletsizliğin en büyük göstergesi olan bu durum sinemada da kendisini gösterdi.

Sinema, Türkiye’de devlet desteği almayan bir sektör olmamasına rağmen devletin çizdiği sınırlarıda aşamamıştır. Adeta devlet, gizliden gizliye sinemayı yönlendirmiştir. Sinemamızın gelişim çizgisine bakıldığında bu garip durum fark edilecektir. İster devlet doğrudan ister dolaylı sinemayı yönlendirmiş olsun olmasın, sinemamızı siyasi gelişmelere paralel hareket ettiği gerçeğini değiştirmemesidir.

Sinemanın, seyirci üzerinde etkisi bilindiğinden olsa gerek, sinemamız halk kitlelerini kültürsüzleşme politikası gütmesi ve toplumu kutuplara ayırma gayreti sinemanın masumiyetini ortadan kaldırmaktadır. Sinemamız hiçbir konu da masum değildir. gerekçeler ne olursa olsun sinemamız bağımsız bir kimliği olmamıştır.

Sinemamızın en büyük handikaplardan biri adlandırılmasıdır. Sinemanın daha ilk gününde sinemaya emek verenler, sinemanın gelişimine katkı verenler sadece Türkler olmamasına rağmen nedense Türk sineması olarak adlandırılmış ve böyle kabul görmüştür. Devlet politikasının faşizan tutumu, doğrudan sinemaya yansımış ve adlandırma dar bir anlamda yapılarak, toplumun ve sinemanın emekçilerine haksızlık yapılmıştır. Devletin asimilasyon politikası sinemamızda da kendisini fazlasıyla hissettirmesinin en güzel örneği adlandırmadır. Böylece toplumu oluşturan diğer etnik yapılar yok sayılmıştır. Yok sayılmakla beraber özellikle muhafazakarların ve Kürtlerin sinemadan uzak tutulmuşlardır. Sinema alanında bir şeyler yapmak isteyenler ya dışlanmış ya da baskıgörmüşlerdir.

Sinemamızda bu utancın giderilmesi adına ve sinemanın bağımsızlaşıp halkın geneline mal edilmesi adına sinemamızın adlandırılması Türk Sineması değil, TÜRKİYE SİNEMASI olarak adlandırılmalıdır. Böylece sinemamız bir kesimin değil, halkın sinemasıolacaktır. Türk sineması adlandırılması yetersiz ve kusurlu bir adlandırmadır. Yıllarca acı çeken bu halka, acıları hatırlatılmaması adına, açılımın gerçekten hedefine ulaşması için eskiye dair adlandırılmaların değişmesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de sineman alanında yapılması gereken bir değişikliktir. Dünyanın hiçbir yerinde sinema bir ırkla anılmamaktadır. Hiçbir ırk adına ne sinema ne de sanat yapılmaktadır. Neden dünya sahnesinde böyle bir çalışma vardır. Bu sadece bize özgüdür.

Sinema, marjinal düşüncelerin ürünü olamayacak kadar evrenseldir ve kültürün bir parçasıdır. Ve kültürleri sadece bir ırk oluşturmaz. Kültür halkın ortak malıdır. Ve bizim halkımız birırktan oluşmamaktadır. Üzücü olan bir durum vardır maalesef sinemamızın köşe taşlarını Türkler tuttuğundan bu alanda sıkıntılar yaşanmaktadır. Geçmişte yaşananlar bugün devam etmektedir.

Osman Tatlı

www.osmantatli.com.tr

osmantatli@gmail.comGezinti

İletişim
Bize Yazın:


Gönder Max. 1000 karakter
Populer Sinema: #txt
Mesaj Gönder:
Gönder Max. 1000 karakter