Popüler Sinema

Paylaş
Tarih - 09 Mayıs 2014 Cuma - 1230 kez okundu

Türk Sinema Tarihi

Türk sinema tarihini bilmek: sadece eleştirmenlerin, televizyon – sinema bölümü öğrencilerin, sinema araştırmacıların ve sinema yazarların işi olmamalıdır. Sinemaya şöyle böyle ilgi duyan herkes en azından Türk sinema tarihini bir kez okumalı ya da en az bir göz atmalıdır.

Konu Türk sineması olunca, tarihin bilinmezliği ve karanlık yüzü daha çok karşımıza çıkıyor. Devlet desteğinin az olması, arşivleme mantığının olmaması, olan arşivlere ulaşmamanın sıkıntıları ve sinemanın önemsenmemesinden dolayı sinema tarihimizin ilk dönemleri maalesef az biliniyor. Rakım Çalapala, Nurullah Tilgen gibi araştırmacıların sınırlı incelemeleri ve Nijat Özön’ün bütün gayretli araştırmalarına rağmen Türk sineması tarihi tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. Tabii böyle sinema araştırmacısının az olması da düşündürücüdür.

Türk sinema tarihi ve sinema araştırmalarıyla tanıdığımız Giovanni Scognamillo Türk sinema Tarihi konusunda birkaç otoriterden biridir. Giovanni, 1896 yılından 1997 yılına kadar Türk sinema Tarihini kapsayan bir çalışma yapmıştır. Türk Sinema Tarihi kitap Türk sineması açısından önemli kaynaklardan biridir.

Giovanni, kitabını bir tarihçi mantığıyla ele almıştır. Bu konudaki hassasiyetini kitabının birçok yerinde üstüne basa basa vurgulamıştır. Ve bir sinema tarihçinin nasıl olması gerektiği, neye dikkat etmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Giovanni göre, sinema tarihçisi bir tarihçi gibi kaynak ve belgeleri toplayarak derlemelidir. Dönemin şartlarına göre kıyaslamalıdır. Kişisel görüşlerini belirtmekten ve yargıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Böyle sinema tarihçisi okuyucusuna sadece bilgi vermelidir. Yorum da okuyucuya bırakılmalıdır.

Giovanni, kitabında sinemanın ilk tarihlerinde günümüze doğru sinemayı dönem dönem ele almıştır. Dönemin sosyal – siyasal ve ekonomik koşulların sinemaya yansımalarına da değinmiştir. Dönemlere damgasını vuran filmler ve yönetmenlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Çoğu kere filmleri özet halinde vermiştir. Kitap, film özetlerin yanında filmlerin teknik özellikleri ve temalarının önemi üzerinde de durmuştur.

Giovanni, her ne kadar yorum ve yargılardan kaçınmaya çalışsa da bazı yerde istenen tarafsızlığı verememektedir. Her ne kadar tarihçinin tarafsızlığı ifade edilse de tam anlamıyla objektif bir tarihçinin varlığından söz etmek imkânsızdır. Tarih, şimdiye kadar tarafsız bir tarihçinin varlığını gösterememiştir.

Bugün sinemanın geldiği yeri anlamanın yolu, sinemanın geçtiği aşamaları bilmekten geçer. Tarihi süreçler kendi içinde boşluklara yer vermez. Şayet tarihi süreçlerde boşluklar olursa bugünün anlaşılması hem zor hem de yarım yamalak olacaktır. Bu da sağlıklı sonuçların alınmasını zorlaştırır.

Bugün Türk sineması iyi ve kötü diye niteleyenler yargılardan önce dünü bilmeleri gerekecektir. Sinemamızın neden bu hala geldiği bilinirse hatalardan ve yanlışlardan ders alınıp, daha hızlı bir ilerleme sağlanacaktır. Sadece birkaç filme bakarak sonuçlar çıkarmak, yargısız bir infazdan başka bir şey değildir.

Kitap: Türk Sinema Tarihi
Yazar: Giovanni Scognamillo
Yayınevi: Kabalcı
Baskı: I. Basım, İstanbul, 1998

Osman Tatlı
suskunsinemayazilari@hotmail.com


Gezinti

İletişim
Bize Yazın:


Gönder Max. 1000 karakter
Populer Sinema: #txt
Mesaj Gönder:
Gönder Max. 1000 karakter