Popüler Sinema

Paylaş
Tarih - 09 Mayıs 2014 Cuma - 1249 kez okundu

Türk Sineması ve Din

Din olgusu, sinemanın ana temalarından biridir. Yönetmenlerin dünya görüşüyle birleşen din olgusu sinemada farklı yüzlerle karşımıza çıkar. Böylece din, sinemaya canlılık kazandırır. Sinemanın tüketemediği konuların başında gelir. Sinemada dinin ele alınışı ister olumlu ister olumsuz olsun önemli değil. Önemli olan dini temanın izleyiciyi sinema çekme gücünün olmasıdır.

Türk sinema tarih de din temasını daha ilk filmlerde konu etmeye başlamıştır. Bugün bile din sinemamız için önemli bir malzemedir. Üzücü olan ise, sinema ve din gibi önemli bir konuda yeterince araştırmalar yapılmamasıdır. Sadece din değil, sinemanın sosyolojik ve psikolojik yönleri de yeterince araştırmaya açılmamıştır. Olay filmlerin analizleriyle sınırlı kalmıştır.

Türk sinemasında din çok farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bazen din kötülenirken bazen de gereğinden fazla abartılmıştır. Sinemamızın din ile hesaplaşması bu yazının amacını aşıyor. Biz burada Yalçın Lüleci’nin “Türk Sineması ve Din” adlı kitabını tanıtmaya çalışacağız.

Lüleci, sinemanın Türkiye gelişinden 2008 gösterimli Semum filmine kadar ki filmleri ve dönemleri gözden geçirerek sinemamızda dinin işlenişi konusunda bilgiler vermeye çalışıyor

Lüleci, ilk dönemden son döneme kadar din içerikli bütün gelişmelere değinmeye çalışmıştır. Bunların içinde dikkat geçen ve kitapta hayli yer tutan Türk sinemasında akımlardır. Lüleci, konu daha iyi anlaşılsın diye, akımların doğuşunu, gelişimi ve hedef ve amaçlarına değinmiştir. Denilebilir ki Lüleci akımları anlatmaktan akımların dine bakışlarını doğru dürüst anlatmamıştır. Belki konun daha iyi anlaşılması amacıyla akımlarla ilgili bilgi verilmiştir. Ancak akımların dine olan bakışları gölgede kalması amacı aşmasına neden olmuştur.

Lüleci, doğal olarak akımlar içinde en çokta Milli Akım üzerinde durmuştur. Milli Akımın doğuşu, gelişimi, temsilcileri, karşılaştıkları sorunlar ve dağılma süreçlerine dair detaylı bilgiler vermiştir. Derli toplu bilgiler olması sebebiyle okuyucuların rahatlıkla fikir sahibi olmasını sağlıyor.

Kitap, son dönem filmlerine değinmeden geçmiyor. Filmlerin özetlerini vererek, filmlerdeki dinin işlenişindeki farklılıkları ortaya koymaktadır. Geçmişte filmlerde din nasıl ele alınmıştır bugünkü filmler dini nasıl ele almışlardır gibi konuları merak edenlere, tatmin edici bir cevap vermektedir.

Kitabın fazlalık ve tekrardan başka bir şey olmayan Veysel Ataman’ın Son Söz adı altında Eleştiri, Yorum ve Sinema yazısıdır. Kitabın özetinden başka bir şey olmayan yazı 19 sayfa tutmaktadır. Neden böyle bir yazıya gerek duyulduğunu anlamak zor. Şayet kitabın tekrarından farklı bir çalışma olsaydı söylenecek söz yoktu. Ancak okuyucuya aynı şeyleri vermekle kitabın bölümü sıkıcı hale gelmiştir.

Türk Sineması ve Din eksikliklerine rağmen meraklıların okuması gereken bir kitaptır. Dil açısından da sürükleyici bir uslüba sahiptir. Sıkılmadan okunabilir.

Kitap: Türk Sineması ve Din
yazar: Yalçın Lüleci
yayıevi: es
Baskı:İstanbul, Ağustos 2008

Osman Tatlı
suskunsinemayazilari@hotmail.com

Gezinti

İletişim
Bize Yazın:


Gönder Max. 1000 karakter
Populer Sinema: #txt
Mesaj Gönder:
Gönder Max. 1000 karakter