Popüler Sinema

Paylaş
Tarih - 02 Mayıs 2015 Cumartesi - 1912 kez okundu

Türkiye Sineması ve Sinemada Algı

İçindekiler

Giriş……………………………………………..

Neden Türkiye Sineması...........

Sinema ve Propaganda................

Türkiye Sinema Seyircisi.....................

100 Yaşında Ama Daha Ergen...................

Türkiye Sinemasında Üçgen Aşk Örnekleri..............

Türkiye Sinemasıyla Pornolaştırılan Zihinlerin Hikâyesi Ve Derin Devletin Parmak İzleri.................

Türkiye Sinemasında Din Algısı...................

Türkiye Sinemasında Din Algısı II: Milli Sinema Örneği..............................................................................

Türkiye Sinemasında Gecekondu Teması...................

Türkiye Sinemasında Arabesk Şarkılı filmler................

Türkiye Sinemasında Kürtler..................

Türk Sinemasında Kürtler..................

Türk Sinemasında Kürtler Kitabı Üzerine.........

Sinemada Eleştiri ve Eleştirmen.........................

Türkiye’de Film Eleştiri Örnekleri......................

Sinema Tanrısının Müridleri................................

Türkiye Sinemasında Akımlar..................................

Türkiye Sinemasında İlkler ve Az Bilinenler..............

Türkiye Sinemasından Film Örnekleri......................

İlişkilerde İklim Yapaylığı(İklimler/ Nuri Bilge Ceylan)..............................

Neşeli Hayat Hayata Yabancı(Neşeli Hayat/Yılmaz Erdoğan)...........................

Hey! Bar Aşkı Sen Aşk Değilsin(İncir Reçeli 2/ Aytaç Ağırlar.............................

Uzak İhtimal’den New York'ta Beş Minare’ye Algı Yansımaları........................................................

Sonuç..........................................................

 

Giriş

Türkiye sinemasının tarihi gelişimi sinemamızın bir Sivil propaganda aracı olduğunu göstermektedir. Türkiye sineması bir modernleşme ve batılılaşma misyonu yüklenerek filmlere imza atmıştır. Türkiye toplumun değişim ve dönüşümünü gerçekleştirme misyonunu taşıyan sinemamız gerek dönemsel akım filmleri, gerek Yeşilçam filmleri ve bağımsız filmler bu eksende ürünler vermiştir.


Maalesef Türkiye sinemasının devletle ilişkisi ve toplumu modernleştirme/batılılaştırma ve tarihi ve kültürel bağlarından koparma misyonu görülmemiş, görülmüş ise de konu ilgili ciddi araştırmalar yapılmamıştır. Yapılan araştırmalar, eleştiriler ve yorumlar akım, film ve yönetmen eksenli olmuştur. Filmlerin toplumun, bireyin ve ideolojik anlayışlar üzerindeki etkisi ve yönlendiriciliği üzerinde durulmamıştır. Buna dikkat çekmeyen sinema tarihçileri ve eleştirmenleri sinemamızın toplumu sürüklediği mecrayı da önemsemedikleri görülmektedir. Ki sinema tarihçilerimizin, yazarlarımızın ve eleştirmenlerimizin bu tutumu yönetmelerin, yapımcıların tutumuyla paralel olmasından kaynaklanmaktadır. Sinemamızın kaynağını yerli kültürden ve değerlerden almaması ve Amerikan tarzı film ve içeriklerin örnek alınması ve bunun teşvik edilmesi bunun somut örneğidir. Tabii gelişmelerin bununla sınırlı kalmasının bir başka nedeni ise Türkiye sinemasının uzun süre aynı yönetmen, yapımcı ve sinema yazarların tekelinden de kaynaklanmıştır. Farklı sinema anlayışların birçok nedenden ötürü(ekonomik yetersizlik, imkanların sınırlılığı, ideolojik sebepler, yapımcıların tekeli, devletin tutumu, seyirci beklentisi vb.) Türkiye sinemasından hayat bulamaması sinemamızın yaratıcı ve üretken yönünü sınırlamıştır. Yaratıcı ve üretici sinemamızın olmayışı özgün yapımların önünü kestiği gibi, tek yönlü bir gelişmeye sebep olmuştur.


Bütün bu gelişmeler, toplum algısını batılılaşma sürecini hızlandırmıştır. Sürekli benzer konuların ve alt metinlerin yoğunluğu seyirciyi kuşatması kolay olmuştur. Kültürel yetersizlik ve okuma yazma oranın azlığı, düşünen/sorgulayan bireylerin azlığı ve edilgen bir toplum yapısı sinemanın etkisini artırmıştır. Türkiye sineması toplumda bir batılılaşma özentisi oluşturmanın yanı sıra var olan toplumda kültüre, tarihe ve dini değere karşı da bir ön yargı oluşturmuştur. Esasında Türkiye sineması, filmlerle toplumun algısıyla oynayarak toplumun değerlerini zayıflatmıştır. Bir yönde zayıflatılan yerli kültür bir yandan özendirilen batılılaşma toplumu kendi içinde ayrışmalara neden olmuştur.


Türkiye sinemansın yeni bir toplum anlayışı oluşturma konusunda sinemanın rolü ciddi araştırmalara konu olmamasındaki eksikliği gösterme ve yeni araştırmaları teşvik etme ve okuyucunun sinemamızdaki algı oluşturma çabasını göstermek amacıyla Sivil Propaganda Aracı Türkiye sinemasının ilk basağı olan bu Türkiye Sineması ve Sinemada Algı kitabını yayına hazırladık.


Türkiye sinemasının, ister devletin görünmez ellerin şekillendirmesini ister gönüllü bir misyon çalışmasının ürünü olsun, fark gözetmeden masum olmadığını bugünün yetişkinleri üzerinde ciddi etkiler bıraktığının düşüncesiyle hareketle çalışmaları hazırlamaya çalıştık. 100 yıllık Türkiye sinemasında önemli görülen ve algının yoğun olduğu konulara öncelik verildi. Belki ilk okumalarda kitabın farklı konuları ve dönemleri ele alınmasından dolayı dağınık bir çalışma olarak algılanabilir; ancak kitabın ele aldığı konuları bütün olarak değerlendirdiğinizde Türkiye sinemasının toplum algısı üzerindeki etkileri ve bunun nasıl yapıldığı konusunda net bir düşünceye varılacağına inanıyoruz. Türkiye sineması bir süreçten bugüne gelindiğinden ve bu günün yetişkinleri göz önünde tutulduğunda bugünün Türkiye insanın içinde bulunduğu durumu anlama adına sinemamızın geçmişini bilmek önemlidir. Bu anlayıştan dolayı konuları geçmişle bağlantı kurarak, bugüne gelmeye çalıştık. Böylece bölümlerdeki konu bütünlüğüyle daha iyi anlaşılmış olacaktır.


Türkiye sinemasında ve sinemada propaganda ve algı çalışmamızın ilk kitabıyla sizi baş başa bırakırken gerek konu ilgili gerekse kitapla ilgili eleştiri ve önerilerinizi bize ulaştırırsanız kitabın diğer baskılarında ve diğer çalışmalarımızda da katkıda bulunabilirsiniz. Kitabın size ulaşmasında emeği geçen bütün dostlara buradan tekrar teşekkür ediyorum.

Osman Tatlı

osmantatli@gmail.com

Şanlıurfa/Karaköprü

 

Gezinti

İletişim
Bize Yazın:


Gönder Max. 1000 karakter
Populer Sinema: #txt
Mesaj Gönder:
Gönder Max. 1000 karakter